Technische commissie

Gerard Sinnema

0655718685

sinnemag@hotmail.com

 

Willem de Vries                                

06-30619793            

willemdevries46@hotmail.com

Agenda

Iedere vrijdagavond Wall ball
18 okt 2019

Sporthal MFA Minnertsga
Iedere vrijdagavond Wall ball
25 okt 2019

Sporthal MFA Minnertsga

Hoofdsponsor

Zonderland zonnepanelen

Kledingsponsor

Logo Miedema

De vries 2

kvminnertsga Winnaars Lytse PC 7 september! Top dei en mooie ôfslúter fan it keatsseizoen💪🏼🌞🥇🥈
kvminnertsga Winnaars koningenpartij 🤴🏻🤴🏻💪🏻
kvminnertsga "Letter L" partij deel 3

logo

Hoofdsponsor

zonderland

Kledingsponsor

madhuizen

postuma