Prijzenkast

Nocht en Wille -­ Bondswedstrijden Senioren

 

1933 4e Jacob Smidts Piet Meersma Jan Vis
1935 2e Piet Lautenbach Reinder Wiersma Jan S. Hibma
  4e Jacob Smidts Piet Meersma Jan Vis
1958 1e Gerrit Zuidema Syds Haarsma Jan Hibma
1965 4e Anne Sijbesma Piet Brommer Sietse B. Zuidema
1970 6e Sietse B. Zuidema Piet B. Zuidema Durk Miedema
1979 6e Durk Miedema Simon Sijbesma Jappie Wagenaar
1981 7e Hein M. De Vries Arjen de Vries Jacobus Zwart
1992 1e Chris Wassenaar Wiebe Hoekstra Rene van Dijk
1993 2e Jenne de Haan Rene van Dijk Chris Wassenaar

 

VvV -­ Bondswedstrijden Senioren

 

1939 8e Douwe Wetterauw Hendrik de Valk Tj Kuipers
1947 7e Tjip de Jong Sipke S. Vis Rients Tuinhof
1958 5e Sipke S. Vis   Marten Bonnema Bindert de Jong
1992 6e Johny Bergsma Rein J. Faber Geert Faber

 

KV Minnertsga -­ Bondswedstrijden / NK Senioren   

                                                   

1995 7e Geert Faber Johannes Wassenaar Chris Wassenaar
1997 4e Willem Faber Klaas-Anne Terpstra Chris Wassenaar
1998 4e Willem Faber Klaas-Anne Terpstra Chris Wassenaar
1999 4e Cornelis Terpstra Klaas-Anne Terpstra Chris Wassenaar
2001 1e Klaas-Anne Terpstra Jacob Wassenaar Chris Wassenaar
2002 4e Klaas-Anne Terpstra Jacob Wassenaar Chris Wassenaar
2003 1e Klaas-Anne Terpstra Cornelis Terpstra Chris Wassenaar
2004 6e Klaas-Anne Terpstra Jacob Wassenaar Chris Wassenaar
2005 1e Klaas-Anne Terpstra Jacob Wassenaar Chris Wassenaar
2006 1e Cornelis Terpstra Jacob Wassenaar Chris Wassenaar
2009 2e Klaas-Anne Terpstra Hylke Bruinsma Chris Wassenaar
2010 6e Klaas-Anne Terpstra Hylke Bruinsma Chris Wassenaar
2011 1e Chris Wassenaar Hylke Bruinsma Hendrik Kootstra
2014 1e Chris Wassenaar Hylke Bruinsma Hendrik Kootstra
2015 1e Chris Wassenaar Hylke Bruinsma Hendrik Kootstra
2016 1e Marten Bergsma Hylke Bruinsma Hendrik Kootstra
2017 4e Marten Bergsma Hylke Bruinsma Hendrik Kootstra
2021 1e Marten Bergsma Jacob Wassenaar Hendrik Kootstra
2023 1e Marten Bergsma Jacob Wassenaar Hendrik Kootstra

 

Nocht en Wille -­ Bondswedstrijden Dames

 

1991 5e Wally Joostema Gerrie Vaartjes Marja Vaartjes

 

KV Minnertsga -­ Bondswedstrijden / NK Dames  

                           

2004 2e Jannine Klaver Maaike Terpstra Maaike Joostema

 

KV Minnertsga -­ NK senioren 50+                 

                                              

2011 3e Auke Akkerman Siete Wassenaar Geert Faber
2012 2e Johny Bergsma Auke Akkerman Geert Faber

 

Nocht en Wille -­ Bondswedstrijden Junioren

                                              

1981 5e Jan R. Joostema Hein M. de Vries Arjen de Vries
1982 6e Jacobus Zwart Arjen de Vries Jan R. Joostema
1983 3e Jacobus Zwart Gerd Hoekstra Jan R. Joostema
1984 3e Jacobus Zwart Gerd Hoekstra Jan R. Joostema
1985 3e Hotze Jan Haijma Gerd Hoekstra Arjen de Vries
1991   4e Jenne de Haan Alex de Groot Chris Wassenaar
1992 5e Jenne de Haan Johannes Wiersma Chris Wassenaar
1993 2e Jenne de Haan Berry Miedema Chris Wassenaar

 

KV Minnertsga -­ Bondswedstrijden / NK Junioren

                                                          

1994 3e Berry Miedema Johannes Wassenaar Chris Wassenaar
1996 4e Gosse J. Hoekstra Willem Faber Johannes Wassenaar
1998 4e Jacob Wassenaar     Willem Faber  Johannes Wassenaar
1999 2e Wouter Jan de Roos Jacob Wassenaar Cornelis Terpstra
2000   1e Wouter Jan de Roos Jacob Wassenaar Cornelis Terpstra
2001 3e Wouter Jan de Roos Jacob Wassenaar Rein S. Faber
2002 1e Wouter Jan de Roos Jacob Wassenaar Cornelis Terpstra
2003 2e Wouter Jan de Roos Geert Andringa Cornelis Terpstra
2004 1e Johan Wiersma Ruurd de Vries Cornelis Terpstra
2013 3e Roan Hein Joostema Marten Bergsma Hendrik Kootstra
2014 2e Herre de Vries Marten Bergsma Hendrik Kootstra
2016 3e Ydo Hoekstra Roan Hein Joostema Marten Bergsma
2018 1e Wesley Vriesema Herre de Vries Marten Bergsma

 

VvV -­ Freule Jongens

                                                          

1940 3e Jan Sikkema Frans Haarsma Sipke S Vis
1954 6e Sipke J. Vis Yde Westra Jan Landstra
1955 4e Sipke J. Vis Yde Westra Jan Landstra
1967 2e Tinus Krol Simon Vis Tinus Boomstra
1987 4e Hendrik Wassenaar Alex de Groot Rein J. Faber
1992   2e Johan Zuiderhof Willem Faber  Johannes Wassenaar
1993 1e Willem Hein de Haan Willem Faber Johannes Wassenaar

 

KV Minnertsga -­ Freule Jongens

                                                   

1996 1e Peter Sinnema Jacob Wassenaar Rein S. Faber
1997 1e Hielke G. Drijfhout Wouter Jan de Roos Cornelis Terpstra
2008 5e Sjoerd Janzen Roan Hein Joostema Hendrik Kootstra
2009 2e Sjoerd Janzen Roan Hein Joostema Hendrik Kootstra
2011 4e Marten Bergsma Sieb Driessen Roan Hein Jooostema

           

KV Minnertsga -­ Ald-­Meiers partij Meisjes

      

2002 1e Esther Groeneveld Jannine Klaver Maaike Joostema
2012 1e Nieke Wateler          Jildou van Dijk Lusanne Klaver


Nocht en Wille -­ Bondswedstrijden Jongens

                           

1949 2e Piet P. Zuidema Gerrit Zuidema Jan Bleeker
1953 3e Obbe de Roos Sipke Vis Sije Smidts
1954 2e Sietze Zuidema Syds Haarsma Sije Spoelstra
1956 3e Syds Haarsma Hein Post Albert Stapert
1957 1e Syds Haarsma Sije Spoelstra Albert Stapert
1958 4e Hein Kuiken Klaas Terpstra Henk Meersma
1961 4e Piet Lautenbach Lieuwe Meijer Klaas Terpstra
1964  2e Sietse B. Zuidema Hette Terpstra Yde Haarsma
1977 4e Piet J. Zuidema Jan Joostema Johny Bergsma
1979 3e Jacobus Zwart Arjen de Vries Jan R. Joostema
1980 1e Jouke Zuidema Arjen de Vries Jelle Vrieswijk
1981   6e Gerd Hoekstra Jelle Vrieswijk Jouke Zuidema

 

KV Minnertsga -­ Bondswedstrijden / NK Jongens

                           

1994 5e Rein S. Faber Willem Hein de Haan Willem Faber
1995 2e Jacob Wassenaar Rein S. Faber Willem Faber
1996 3e Peter Sinnema Jacob Wassenaar Rein S. Faber
1997 1e Wouter Jan de Roos Jacob Wassenaar Cornelis Terpstra
1998 3e Johan Wiersma Wouter Jan de Roos Cornelis Terpstra
2004   3e Jilke Terpstra Ruurd de Vries Bart Stroosma

 

KV Minnertsga -­ Bondswedstrijden / NK Meisjes

                              

1997 2e Alie de Schiffart Maaike Terpstra       Hepkje T. Terpstra

 

Nocht en Wille -­ Bondswedstrijden Schooljongens

                           

1979 5e Jan Lolkema Willem de Vries Jan Douwe Dijkstra
1982 4e Arjen Kerlien Rene Nagel Tjeerd Zuidema
1987   3e Jeroen Miedema Berry Miedema Rene de Vries
1993 2e Klaas van der Kuur Jacob Wassenaar     Willem Meijer

 

VvV -­ Bondswedstrijden Schooljongens

                                                

1990 1e Rein S. Faber Willem Faber           Johannes Wassenaar
1991 3e Willem Wassenaar Rein S. Faber Willem Faber
1992 1e Willem Wassenaar Rein S. Faber Willem Faber

 

KV Minnertsga -­ Bondswedstrijden / NK Schooljongens

                                    

1995 3e Hielke G. Drijfhout Wouter Jan de Roos Cornelis Terpstra
2000 3e Martijn Stroosma Bauke Joostema Ruurd de Vries
2008 3e Roan Hein Joostema Sieb Driessen Marten Bergsma
2010 2e Marten Bergsma Herre de Vries  
2012 2e Ids Poelstra Tjisse Poelstra Wesley Vriesema
2013 4e Wesley Vriesema Jens Visser Robert Loonstra
2016 4e Mees Moerbeek Verry van der Meer Jeroen Haarsma

 

 KV Minnertsga -­ NK Schoolmeisjes

                                                            

2000 3e Annigje Geertsma Janine Klaver Esther Groeneveld

 

KV Minnertsga -­ Bondswedstrijd/NK Pupillen Jongens

                                       

1995   1e Ruurd de Vries Remco v/d Mossel Hans de Vries
1998 1e Jilke Terpstra Ruurd de Vries Bart Stroosma
2000 1e Gerlof Glazema Jilke Terpstra Bart Stroosma
2008 3e Marten Bergsma Herre de Vries Iza Poiesz

 

Winnaars Barradeelpartij senioren

 

1933 Bauke R. Tuinhof      Sjouke Vogel Tjib de Jong [k]
1959 Sipke S. Vis [k] Eddy Sijbesma Christ Wassenaar
1971 Henk Visbeek [k] Piet Tolsma Jan Landstra
1991 Johny Bergsma Rein J. Faber Geert Faber [k]
1992 Johny Bergsma Rein J. Faber Geert Faber [k]
1995 Gosse J. Hoekstra [k] Willem H. de Haan Rein J. Faber
1996 Gosse J. Hoekstra  Willem H. de Haan [k] Sjoerd Wijngaarden
1997 Jaap van Rees Arjen de Vries Tjeerd Zuidema [k]
1998 Jaap van Rees[k] Johny Bergsma Willem Faber
2001 Gosse J. Hoekstra [k] Rein S. Faber Gerard Sinnema
2002 Gosse J. Hoekstra [k] Rein S. Faber Rein J. Faber
2009 Gosse J. Hoekstra [k] Jacob Faber Bart Stroosma
2010 Gerard Sinnema Feike J. Vogel Ruurd de Vries [k]
2011 Gerard Sinnema [k] Feike J. Vogel Ruurd de Vries
2012 Gerard Sinnema [k] Geert Andringa Bart Stroosma
2017 Willem de Vries Rein S. Faber Herre de Vries [k]
2018 Gerrit Jan Visser Geert Andringa Jacob Wassenaar [k]
2020 Gerrit Jan Visser Geert Andringa Jacob Wassenaar [k]
2021 Chris Wassenaar [k] Rein S. Faber Klaas Anne Terpstra
2023 Chris Wassenaar [k] Geert Andringa Jacob Wassenaar

 

Winnaars Barradeelpartij jongens 14-­16 jaar

                                   

1939 Sipke S Vis Marten Bonnema Jan Sikkema
1940 Frans Haarsma Sipke S. Vis Jan Sikkema
1945 Arjen Sijbesma Anne Tilstra Ynze de Boer [k]
1949 Sjouke Sijbesma Sietze Sijbesma Sjoerd Kerlien [k]
1955 Sipke J. Vis Yde Westra Jan Landstra [k]
1958 Jan Hof [k] Jan Holwerda Joop Wassenaar
1968 Tinus Krol Simon Vis [k] Tinus Boomstra
1984 Teake v/d Walt [k] Age Posthumus Jarich Westra
1988 Jenne de Haan Alex de Groot Rein J. Faber [k]
1997 Johan Wiersma Willem de Vries Jacob Wassenaar [k]

 

Minnertsga en de Heren PC

                  

1858 2e Sijtze J. Sijtsma Minnertsga
    Pieter S. van der Wal Minnertsga
    M. D. Koopmans Minnertsga
       
1956   3e Jan Faber Peins
    Sipke Vis Minnertsga
    Jaap Pander   Huizum
       
1957 2e Anne Broersma Oosterlittens
    Sipke Vis Minnertsga
    Foppe de Vries Kimswerd
       
1997 1e Pieter van Tuinen Groningen (K)
    Rinse Bleeker Heerenveen
    Chris Wassenaar Minnertsga
       
1998 2e Pieter van Tuinen Groningen
    Kor Zittema Hallum
    Chris Wassenaar Minnertsga
       
1999 3e Pieter van Tuinen Leeuwarden
    Jan Willem van Beem Dronrijp
    Chris Wassenaar Minnertsga
       
2000 1e Klaas Berkenpas Aldeboarn
    Dirk-Jan van der Woud Goutum
    Klaas Anne Terpstra Minnertsga    (K)
       
  2e Pieter van Tuinen Leeuwarden
    Andre Kuipers Beetgumermolen
    Chris Wassenaar Minnertsga
       
2001 1e Pieter van Tuinen Leeuwarden
    Andre Kuipers Beetgumermolen
    Chris Wassenaar Minnertsga (K)
       
2002 1e Rutmer van der Meer Wergea
    Jacob Wassenaar Minnertsga
    Cornelis Terpstra Minnertsga (K)
       
  3e Klaas Anne Terpstra Minnertsga
    Jan Willem van Beem Dronrijp
    Douwe Groenendijk  Groningen
       
2004   2e Klaas Anne Terpstra Minnertsga
    Jan Willem van Beem Dronrijp
    Douwe Groenendijk  Groningen
       
  3e Johan van der Meulen Broeksterwoude
    Jacob Wassenaar Minnertsga
    Cornelis Terpstra Minnertsga
       
2005   1e Rutmer van der Meer Huizum
    Jacob Wassenaar Minnertsga
    Chris Wassenaar Minnertsga (K)
       
  2e Johan van der Meulen Broeksterwoude
    Herman Sprik Witmarsum
    Cornelis Terpstra Minnertsga
       
2006   2e Rutmer van der Meer Sint Jacobiparochie
    Jacob Wassenaar Minnertsga
    Chris Wassenaar Minnertsga
       
2010 2e Martijn Olijnsma Hijum
    Hylke Bruinsma Minnertsga
    Marten Feenstra Feinsum
       
2012 3e Martijn Olijnsma Hijum
    Hylke Bruinsma Minnertsga
    Ale Jan Anema Reduzum
       
2013 1e Johan van der Meulen Broeksterwoude
    Hylke Bruinsma Minnertsga
    Renze Pieter Hiemstra Sint Jacobiparochie         (K)
       
  2e Tjisse Steenstra Beetgumermolen
    Jacob Wassenaar Minnertsga
    Cornelis Terpstra Beetgumermolen
       
2014 1e Gert Anne van der Bos Leeuwarden
    Jacob Wassenaar Minnertsga
    Daniel Iseger Leeuwarden (K)
       
2017 1e Bauke Triemstra St. Jacobiparochie
    Ale Jan Anema Grou
    Hendrik Kootstra Minnertsga (K)
       
2018 3e Bauke Triemstra St. Jacobiparochie
    Dylan Drent Harlingen
    Hendrik Kootstra Minnertsga
       
2019 1e Marten Bergsma Minnertsga
    Renze Pieter Hiemstra Deinum
    Hans Wassenaar Leeuwarden (K)
       
2021 2e Marten Bergsma Minnertsga
    Dylan Drent Harlingen
    Hendrik Kootstra Minnertsga
       
2022 2e Marten Bergsma Minnertsga
    Hylke Bruinsma Minnertsga
    Hendrik Kootstra Minnertsga
       

Minnertsga en de Dames PC

 

    
2005 2e Maaike Joostema Minnertsga
    Hermanna Miedema Stiens
    Idske Zijlstra IJlst
       
  3e Hester van der Meer Sibrandabuorren
    Jannine Klaver Minnertsga
    Miranda Scheffer Menaldum
       
2007 1e Maaike Joostema Minnertsga
    Imke van der Leest Dronrijp
    Fenna Zeinstra Bolsward (K)
       
2020 3e Annet de Haan Sint Annaparochie
    Lotte Delgrosso Minnertsga
    Annelien Broersma Leeuwarden
       
2023 3e Aletta van Popta Minnertsga
    Jeska Terpstra Easterein
    Gerde Lycklama à Nijeholt It Heidenskip

Agenda

Geen evenementen

Hoofdsponsor

Zonderland zonnepanelen

Kledingsponsor

Logo Miedema

De vries 2

logo

Hoofdsponsor

zonderland

Kledingsponsor

madhuizen

riedex